Wie zijn wij
Wie zijn wij - Historiek - Dooplijst - Tegels - Dybkes
Historiek

De geschiedenis en het ontstaan van de Dendermondse IJsberen

 • 24 januari 1973, 22 uur op een donderdagavond. Een viertal mannen die al een redelijk aantal pinten achter de rug hadden stonden nog wat gezellig te babbelen in de Olympos-bar. Toen een veteraan van Neptunus Aalst er zijn blijde intrede deed. "Ha jongens, drinkt eentje" was zijn goedenavond en natuurlijk geen enkele van ons die het karakter had om te weigeren. "Wel jong, welk goed nieuws uw hier te zien", vroeg ik: "ik ben gaan ijsberen en kom nu eens langs" kreeg ik als antwoord. “Het water was goed vandaag, beter dan vorige week, toen was het maar 3 graden, nu is het er 6." Ieder van ons bekeek elkaar en we wisten genoeg, die man kwam hier wat opscheppen. "Wel jong", repliceerde wij, "dat doen wij hier ook al lang hoor." We zagen dat hij ons niet geloofde en trachtte ons tussen pot en pint te overtuigen, wat hem uiteindelijk ook lukte. Ieder van ons had intussen voldoende moed ingegoten om ijsbeer te worden, maar dan een Dendermondse IJsbeer. Voor 10 pinten werd er een weddingschap afgesloten om op 4 februari 1973 deel te nemen aan het ijsberenfestival te Erpe. 's Anderendaags zouden wij de eerste stap wagen in het ijskoude water achter het zwembad Olympos. Op die dag werden de Dendermondse IJsberen gesticht. Gezamenlijk trainden wij ons voor de grote dag te Erpe. Mensen die voorbij kwamen schudden het hoofd, of tikten met de wijsvinger tegen de slaap. Met ons allen zijn wij toen te Erpe gelijk groten, eerst naar de temperatuur van het water gaan zien, welke 3 graden was. Voor ons liep een oud vrouwtje van 82 jaar en we stelden de vraag: "Is het waar moedertje, zwemt u nog en hebt u geen kou in dat water? Bah! Dat water is niet koud, maar mijn benen willen niet meer mee."

  Dit was de beginfase van onze Dendermondse IJsberen. De club is aangesloten bij de zwemliga in 1978. Dit verhaal is een getuigenis van Willy Coppens uit Hamme, ere secretaris van DYB.

 • Sinds het ontstaan van de club werd een "boek" bijgehouden. In "het boek of de bijbel", zoals gezegd in ijsberentaal, staan alle ijsberen met hun doopjaar , vind je ook foto's en krantenknipsels en dergelijke meer. Door in het boek te neuzen kwamen we tot de volgende bevindingen!

  • Aanvankelijk zwommen de Dendermondse ijsberen onder de Dendermondse Zwemvereniging Olympos (DZO), De eerste ijsberen werden gedoopt in het jaar 1973.
  • In 1979 gingen de ijsberen een eigen leventje leiden en startten een nieuwe club, die vanaf nu de naam "Dendermondse Ijsberen" zou dragen. Slechts een jaar later kende de club haar grootste bloei en had in dat jaar maar liefst 19 dopelingen!
  • De club kende eveneens een dieptepunt in de jaren 1992 tot 1998 met slechts ŽŽn dopeling. In die periode waren er ook zeer weinig actieve zwemmers, het scheelde geen haar of de club had haar boeken dichtgedaan.
  • Gelukkig hebben ze dat niet gedaan want sinds 1999 zijn er terug 27 ijsberen gedoopt.
  • In totaal zijn maar liefst 182 zwemmers gedoopt, dit wil zeggen dat wel meer mensen het koude nat trotseerden maar doordat ze opgaven om een of andere reden niet zijn gedoopt. Dus enkel de regelmatigsten komen in aanmerking om gedoopt te worden.
  • Noemenswaardig is wel dat we Honore De Blieck, dopeling in 1979 en Diane Merckx, dopeling in 1981 nog regelmatig het koude nat zien trotseren, ooit samen fungeerden als meter en peter van de nieuwe ijsbeerdopelingen.
  • In 2002 vierden de ijsberen hun 25-jarig bestaan, en wie goed kan tellen weet dat dit het 29-jarig bestaan had moeten zijn. Ook in deze periode hebben leden van DYB gefigureerd in de TV1 serie (tegenwoordig ŽŽn) 'stille waters'.
  • De periode tussen 2003 en 2004 was nogal een rustige periode. Er kwamen leden bij & er bleven ook leden weg. Het leven ging zijn gewone ijsberengangetje.
  • Sinds 2004 was er een nieuwe schrik op de steiger! er was namelijk een nieuwe fotograaf gevonden en deze maakte foto's aan de lopende band, tot grote ergernis van de leden. Later zou ook blijken dat dit een seizoen, een seizoen zou worden waar er nieuwe overeenkomsten gesloten zijn die nuttig waren voor later.
  • In 2004 waren de Dendermondse IJsberen gevraagd voor een demonstratie te geven op de kerstmarkt in Rekkem. En bij DYB hebben ze er nooit verlegen om geweest om te stunten, dus zijn er een achttal leden gaan plonzen op de kerstmarkt in Rekkem.
  • In 2005 was pas het mega gala jaar. Toen kwamen ze casten van de TV zender ŽŽn voor opnames te maken met ijsberen voor tussen de programma's en met succes. De eigelijke opnamen zijn dan gebeurd in Knokke-heist. Ook kwam man bijt hond voor een onderdeel over ijsberen naar Dendermonde en gingen ook nog de uitdagingspots door met Katia Retsin en Diane van DYB.
  • In 2006 nam het bijna voltallig bestuur ontslag uit hun functies zonder enige gegronde reden, enkel met de mededeling dat er geen tijd meer voor beschikbaar was voor DYB en dat hebben we ook gemerkt, we werden letterlijk in arena geworpen en moesten in veel gevallen onze plan trekken. Het was meteen een nieuwe stap voor een nieuwe aanpak, een nieuwe site en alles is bijzonder goed mee gevallen, het nieuwe bestuur deed het zelf uitstekend en de jongste telg van het bestuur was 16 jaar en het was de jeugdcošrdinator en de oudste telg van het bestuur was 41 en dat was de materiaalmeester.
  • Ook in 2006 werden we weer gevraagd op de kerstmarkt te Rekkem voor een ijsberendemonstratie tijdens de kerstmarkt en ook dat jaar werden we van de sleutel gevraagd om hun sportdag, met als hoogte punt een ijsberenduik in zee te begeleiden wat we met veel plezier ook gedaan hebben. Ook kwamen nog de scouts, scholieren enz meeduiken in Dendermonde of werd er een initiatie gegeven. Dat bewuste jaar deden we ook mee aan de sportcarrousel van de provincie Oost-Vlaanderen en leerden tal van mensen onze geliefde ijsberensport kennen.
  • In 2007 won ons oudste lid en peter van 'de jonge ijsbeerkes' de persprijs in Dendermonde en was HonorŽ in de zevende hemel.
  • In 2007 zijn er weer plannen om meer wedstrijdzwemmers te trainen en te motiveren.
  • In het seizoen 2008-2009 telde de Dendermondse IJsberen maar liefst 46 leden waarvan veel jeugdige deelnemers. Niet verwonderlijk dat we op diverse kerstmarkten actief waren voor een demonstratie ijsberen.
  • In het seizoen 2009-2010 was een echt dieptepunt voor DYB, wegens wanbeleid van het toenmalig bestuur ging de club op bijna op de fles. De leden kwamen niet meer naar de training en bleven weg, er kwamen ook geen nieuwe leden bij. De club geraakte ook de erkenning kwijt van de sportraad van Dendermonde, wegens het niet indienen van een dossier.
  • In het seizoen 2010-2011 kwam Francois Van den Broeck aan het hoofd van het bestuur en het bestuur werd vernieuwd. Stilaan kwam alles terug in de juiste plooi en werden we stilaan terug een begrip in de ijsberenwereld. DYB was terug administratief in orde en de financieel tekortkomingen waren weg gewerkt. Er werd een nieuwe weg ingeslagen en de huisstijl van de brochures werd vernieuwd. Meteen ook de start om onze activiteiten aan te kondigen met aangepaste affiches die in het straatbeeld verschenen.
  • In het seizoen 2011-2012 draaide DYB terug op volle toeren. Alle registers werden opengetrokken en de steiger werd kompleet vernieuwd door de firma Quintelier. De jeugd kwam zich terug in volle geweld aansluiten bij DYB en sommige oud leden kwamen terug. We kregen ook een pomp om in de winter onze vijver open te houden, wegens afgelasten van onze wedstrijd in februari en die dan uitgesteld werd naar maart. Ook was het startschot gegeven voor een nieuwe activiteit, de carnavalsduik. We haalden enorm veel de pers dat jaar en iedereen kende ons terug. Ook het domein dyb.be werd terug eigendom van de club. Het leden aantal steeg tot 36, wat enorm spectaculaire beelden opleverde tijdens het doopritueel van de nieuwe ijsberen in het bijzijn van burgemeester Piet Buysse. En het leuke was, bijna alle nieuwelingen waren op hun doop aanwezig. Het was ook het jaar dat DYB terug wedstrijdzwemmers aanleverde op de wedstrijden en ons jonge geweld heeft heel goed gestreden voor de eer. Zo stonden we op onze eigenwedstrijd fier te pronken op de derde plaats.
  • Ondertussen in het seizoen 2012-2013 kwam meteen ons jongste lid Robby Baeyens met een leeftijd van amper 6 jaar. Zijn verschijningen op de steiger bleven niet ongemerkt en ook zijn 2 grotere broers zaten reeds in de club, namelijk Jamie en Joey en ook de mama werd lid. Het was het seizoen dat het een echte familieclub werd ook de mama van Melanie werd lid van onze ijsberenclub te Dendermonde. Het was ook het jaar dat bewezen werd dat het bestuur goed draaide en dat de club voornamelijk financieel gezond was, ten op zichte van de vorige jaren was dit een verademing. Alle activiteiten gingen door zoals gepland. Het was ook het jaar dat Peter Kets, een geroutineerde koudwater zwemmer lid werd van onze club en onze leden deelnamen aan diverse wedstrijden van ijsberenclubs in het land en goeie resultaten haalden. Het was teven ook het jaar dat de club zijn 40 ste verjaardag gevierd heeft, de midlifecrisis, want we bestonden namelijk 40 jaar. Notulen werden terug gevonden in een van de weinige documenten dat terug gevonden werd van vroeger en dat maakte alles officieel. Daarmee dat ook onze tegel voor ons ijsberenfestival in dat kader van die jubileum werd opgemaakt. De afspraak werd gemaakt om er nog eens 40 jaar bij te doen, wat waarschijnlijk vroegere bestuursleden niet graag zullen zien. Dendermondse IJsberen is een begrip in Dendermonde en zal hopelijk nog lang een begrip blijven. Per nieuw seizoen worden er steeds meer en betere plannen gesmeed met de leden en het bestuur.
  • Seizoenen kwamen en seizoenen gingen en het gaat als maar beter met de Dendermondse IJsberen. Niet iedereen is ons genegen, maar we hebben een grote aanhang en vele symphatisanten. De activiteiten worden alsmaar populairder en iedereen van de club zet steeds zijn beste beentje voor. Dat bewijzen we jaarlijks met onze wedstrijd die doorgaat in Dendermonde, onze Carnavalsduik dat doorgaat in Hamme en natuurlijk onze Paasduik niet te vergeten waar we rencentelijk nog een pluim voor kregen van de schepen van toerisme van de gemeente Berlare. Onze activiteiten kalender staat elk seizoen goed gevuld en onze leden komen graag naar de trainingen en maken vooral veel plezier op onze trainingsdagen. En onder het motto sport voor iedereen, is ook iedereen welkom bij onze club. Bij vragen kan u steeds een mailtje sturen naar info@dendermondseijsberen.be .